พระราชวังบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
Bangpa-in Land Development
Bangpa-in Land Development
Bangpa-in Land Development
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม
เขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน