ข้อมูลโรงงาน / แผนผัง

ผังโครงการ

 

 

THE INVESTORS IN BANGPA-IN INDUSTRAIL ESTATE

NO. COMPANY NAME INVESTORS PRODUCTS

GENERAL INDUSTRIAL ZONE PHASE I

1 TAKAHASHI  SPRING (THAILAND)  CO.,LTD. JAPANESE STAINLESS  SPRING
2 OTEC  (THAILAND)  CO.,LTD. JAPANESE CONSTRUCTION CUTTING 
3 INBISCO  (THAILAND) CO.,LTD. THAI CANDY/ FOOD MANUFACTURING
4 HORA PAPER-PACK INDUSTRY CO.,LTD. INDIAN PAPER PACKAGES
5  MEKTEC MANUFACTURING CORPORATION (THAILAND) LTD. THAI-JAPANESE FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT BOARD(FPC)
6 META FORM   CO.,LTD. GERMAN STEEL STRUCTURE OF FURNITURE
7  GHIEN PANG ENTERPRISES ( THAILAND ) CO.,LTD. TAIWANESE TUBE PLASTICS
8 CEREAL TECH CORPORATION  LTD. THAI CARBOTECH, NUTECH
9 TEXCHEM  - PACK (THAILAND)  CO.,LTD. MALAYSIA PLASTIC PACKAGING TRAY
10 GEMCITY  ENGINEERING  AND MANUFACTURING CO.,LTD. AMERICAN AUTOMATION EQUIPMENT
11  SANWA MUSEN (THAILAND) CO.,LTD.  JAPANESE PART AND EQUIPMENT FOR AND ELECTRONIC
12 IDS LOGISTICS ( THAILAND )   LIMITED. THAI-ENGLISH DISTRIBUTION CENTER
13 IDS MARKETING (THAILAND )   LIMITED. THAI-ENGLISH DISTRIBUTION CENTER
14 WINNER GROUP ENTERPRISE  CO.,LTD. THAI SNACKS
15 APCB  ELECTRONICS  (THAILAND) CO.,LTD., TAIWANESE-THAI PRINTED CIRCUIT BOARDS (PCB)
16 ADVANCE PAINT AND CHEMICAL (THAILAND) PCL. THAI PAINTS  ( DUTCH BOY, SEVEN STARS )
17 NIPPON  SUPER PRECISION CO.,LTD. THAI-JAPANESE HUB, BRACKET (OF COMPUTER)
18 POLYMATECH     (THAILAND) CO.,LTD. JAPANESE ELECTRONIC   PARTS  FOR  PLASTIC  &  RUBBER
19 MOH MEE INDUSTRY  CO.,LTD. THAI PHARMACEUTICAL
20

 THE  COMMUNICATIONS AUTHORITY OF THAILAND
      (BANGPA-IN RADIO LINK)
THAI COMMUNICATION  SERVICES


21  TEIJIN (THAILAND)   LTD. JAPANESE-THAI POLYESTER YARNS
22 AV  INDUSTRIES  CO.,LTD. THAI COMPUTER  PARTS,ELECTRIC  PARTS
23 AVE  ELECTRONIC (THAILAND)  CO.,LTD. THAI-JAPANESE COMPUTER  PARTS,ELECTRIC  PARTS
24 H&L HIGH TECH-MOULD ( THAILAND ) CO.,LTD. THAI-MALAYSIA PLASTIC MOULD & SPARE PARTS
25  PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD. THAI-AMERICAN PRECISION CASTING FOUNDRY
26  HOME PLACE DEVEVLOPMENT  CO.,LTD. THAI FLOOR  AND  WALL  PANEL
27 MR: BUNCHA SUROJWANITKUL    -  -
28  MR.SOMDECH   LREKAKUN THAI  -
29 ALUMINIUM AND PATTERN WORKS LIMITED PARTNERSHIP. THAI ALUMINIUM  CASTING
30 MMC TOOLS (THAILAND) CO.,LTD. JAPANESE CEMENTED CARBIDE PRODUCT
31 BANGKOK EXPRESSWAY PCL. THAI-GERMAN-JAPANESE CONCRETE SEGMENTS
32 EXPERT TRANSPORT  CO.,LTD. THAI TRANSPORT SERVICE
33  N & E (THAILAND) CO.,LTD. JAPANESE PLASTICS
34 TAKEI  PLASTIC   (THAILAND)  CO.,LTD. JAPANESE PLASTIC MOULDIING FOR AUTOMOBILE
35 AIR PRODUCTS INDUSTRY CO.,LTD. THAI LIQUID OXYGEN / NITROGEN
36  MEIDEN ELECTRIC (THAILAND)  LTD. THAI-JAPANESE CONTROL  BOARD
37 AYUTTHAYA INDUSTRIAL GASES CO.,LTD. - CONSTRUCTION MATERIAL WAREHOUSE
38 Dksh  (Thailand) Co.,Ltd.  SWISS DISTRIBUTION CENTER
39 SOLAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD.  THAI SOLARCEII

THAI  AGENCY ENGIEERING COMPANY CO.,LTD. THAI SOLARCEII
40 TAIYO   SEISAKUSHO  (THAILAND) CO.,LTD. JAPANESE VACUUM HEAT TREATMENT AND HIGH PRESSURE
41 STIEBEL ELTRON ASIA  CO.,LTD. GERMAN SHOWER UNIT, WATER HEATER HAND DRYER 
42 SMC  (THAILAND) CO.,LTD JAPANESE-THAI  -
43 YAMAICHI   MANUFACTURING  (THAILAND) CO.,LTD JAPANESE AUTOMOTIVE  PARTS
44 NISHIYAMA  INDUSTRIES  (THAILAND) LTD. JAPANESE PRINT CIRCUIT BOARD ASSEMBLY
45 Mr.Ithiphol / Mr.Nutthiphol   Puranitee   -  -

GENERAL INDUSTRIAL ZONE PHASE II

46 TAKEI  PLASTIC   (THAILAND)  CO.,LTD. JAPANESE PLASTIC MOULDIING FOR AUTOMOBILE
47 Dksh  (Thailand) Co.,Ltd.  THAI-SWISS CLOTHING
48 MITSUI PRECISION THAI CO.,LTD. JAPANESE-THAI PLASTIC INJECTION  FOR  HDD
49 BIO ENERGY  PLUS TWO  CO.,LTD. THAI LATEX  MANUFACTURING
50  QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS  PCL. THAI-JAPANESE AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC)
51  TICON  INDUSTRIAL CONNECTION PCL. THAI STANDARD FACTORY
52  ROCKWORTH    PCL. THAI OFFICE FURNITURE
53  THE THAI DAIRY INDUSTRY  CO.,LTD. THAI-AUSTRALIAN DAIRY PRODUCT
54  ITW HLP ( THAILAND ) CO.,LTD. TAIWANESE TUBE PLASTICS
55 TSE LUP  TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.  THAI-SINGAPORE PRECISION DIE,JIG FIXTURE
56 TERAL THAI  CO.,LTD. JAPANESE WATER PUMP/ FANS
57 T.C.H. SUMINOE CO.,LTD. THAI-JAPANESE CAR FLOOR CARPET/ MAT
58 NIPPON  SUPER PRECISION CO.,LTD. THAI-JAPANESE HUB, BRACKET (OF COMPUTER)
59 KIATTANA TRANSPORT  PCL. THAI WAREHOUSE
60 TRANSTEC  INDUSTRY  CO.,LTD. THAI TRAILER PARTS & COMPONENTS
61 Nidec Component Ttchnology ( Thailand )  Co.,Ltd. SINGAPORE COMPUTER  PARTS
62 AIR-CON PARTS ENGINEERING (THAILAND)  CO.,LTD. THAI-JAPANESE AIR CONDITION PARTS (STOP VALVE)
63 OLIC  (THAILAND)  CO.,LTD. THAI-SWISS PHARMACEUTICAL
64 NOK PRECISION COMPONENT ( Thailand ) CO.,LTD. JAPANESE ELECTRONIC PARTS
65 Kokubo Rock Ice  ( Thailand ) Co.,Ltd.  JAPANESE ICE
66 HEIL ASIA LIMITED. THAI-USA TRUCK TANK
67 SOONTHORN METAL PACK CO.,LTD. THAI CAN
68 UNILAB PHARMACEUTICAL  CO.,LTD. FILIPINO PHARMACEUTICAL
69 SS&R  PRECISION  CO.,LTD. THAI

I-EA-T FREE  ZONE
METAL DOMPONENT MANUFAURE -MAIM PRODUCT
70 BITMAX INTERCORP CO.,LTD.  THAI                           -
71 S.T.T. MANUFACTURING  CO.,LTD.  THAI BUDDHIST  ALTAR
72 BANGPHAIN SUPPLY   CO.,LTD. THAI
73 SHIHEN (THAILAND) CO.,LTD. JAPANESE ELECTRONIC BALLAST, TRANSFORMER
74  CTS   ELECTRONICS  CORPORATION  (THAILAND)  CO.,LTD. AMERICAN  ELECTRONIC STORAGE COMMUNICATION EQUIPMENT 
75 SOLARLENS  COMPANY  LIMITED. ITALIAN  PRODUCE AND SELECTE LENSES,COMPONENTS
GASKETS,GLASS MOULDS AND PLASTIC SHEET LENSES76 WESTERN DIGITAL (THAILAND) CO.,LTD. AMERICAN DISC.-DRIVE READING HEAD (HGA)

WESTERN DIGITAL (THAILAND) CO.,LTD. AMERICAN DISC.-DRIVE READING HEAD (HGA)
77 STARS  MICRO  ELECTRONICS (THAILAND)   PCL. THAI-AMERICAN-JAPANESE ELECTRONICS FOR TELEPHONE & FAX
78 THAI  FPC  CO.,LTD. JAPANESE-THAI MEDICAL  PACKAGING
79 PSC TECHNOLOGY BANG PA-IN  (AYTTHAYA)  CO.,LTD. - -
80 JOE  LUJUANO  CO.,LTD. JAPANESE BUDDHIST  ALTAR
81 THAI  PROGRESS  GARMENT  CO.,LTD. TAIWANESE,INDONESIA,BURMA GARMENT
82 THAI FACTORY DEVELOPMENT PCL.  THAI STANDARD FACTORY
83 ACCOMPLISH  WAY HOLDldgs  Co.,Ltd.  -  -
84 THAI ASIA INTERTADE CO.,LTD  -  -