ติดต่อเรา

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
139 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร : 0-3525-8409, 0-3525-8412     โทรสาร : 0-3525-8411
E-mail : ieat@bldc.co.th

สำนักงานฝ่ายบริการคลังสินค้าทันฑ์บนและเขตปลอดอากรที่ 5
139 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร : 0-3525-8413     โทรสาร : 0-3525-8414

บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
139 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
สำนักงานฝ่ายสาธารณูปโภค
โทร : 0-3525-8395-9     โทรสาร : 0-3525840-4
E-mail : info@bldc.co.th

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่   30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  73210 
โทร : 0-2811-7526, 0-2811-7528    โทรสาร : 0-2420-6064
(สำนักงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
โทร : 0-3526-8266-8   โทรสาร : 0-3526-8269

บริษัท ไทยประชาก่อสร้าง จำกัด
Thaipracha Construction Co.,Ltd.

899 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
899 Moo.2 Bangpa-in Industrial Estate, Klongjig, Bangpa-In, Ayutthaya 13160

E-mail : thaipracha99x@gmail.com
Tel. : (035) 352-545  Fax. : 035-258-404

ในเวลาทำการ ( วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 8.00 - 17.00 )

เบอร์ฉุกเฉิน

โทร : 0-3525-8191      ป้อมตำรวจหน้านิคมฯ

โทร : 0-3525-8200    ศูนย์รับแจ้งเหตุนิคมฯ  ศูนย์การควบคุมภาวะฉุกเฉินนิคมฯ

โทร : 0-3524-6947      สถานีตำรวจ อ.บางปะอิน

โทร : 0-3525-8463    บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

โทร : 0-3524-1662      สถานีตำรวจ จ.พระนครศรีอยุธยา

สายด่วน : 081-828-1510  โทร : 0-2140-1501  บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ

โทร : 0-3526-1001      ที่ทำการอำเภอบางปะอิน

สายด่วน : 1192 , โทร : 0-3574-7888    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางปะอิน

โทร : 0-3526-9755        เทศบาลตำบลคลองจิก

โทร : 08-9967-113108-9967-1131, 1650     ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

โทร : 0-3520-0156-8    เทศบาลตำบลบางกระสั้น

โทร : 0-3533-5161    สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยุธยา

โทร : 0-3526-1171       เทศบาลตำบลบางปะอิน

สายด่วน : 1669         บริการแพทย์ฉุกเฉิน

โทร : 0-3574-6051-3    เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

โทร : 0-3526-1173 ต่อ 110   โรงพยาบาลบางปะอิน

โทร : 0-3526-2818       เทศบาลตำบลปราสาททอง

โทร : 0-3524-4182    มูลนิธิร่วมกตัญญู จ.พระนครศรีอยุธยา

 

แผนที่มานิคมฯบางปะอิน แผนที่โรงงานภายในนิคมฯบางปะอิน

 

ดาวโหลด ภาษาอังกฤษ

ดาวโหลด ภาษาไทย

 

มีข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ สามารถส่งมาได้ที่ E-mail : ieat@bldc.co.th

อัพเดท วันที่ 22/11/2013