ขอเชิญประชุมรับฟังการชี้แจ้ง เรื่อง มาตรการเตรียมการรับมือภาวะวิกฤตพลังงาน

 

ดาวโหลดรายละเอียด    หนังสือเชิญประชุม

 

ดาวโหลด    ข้อมูลที่พรีเซ็นต์ในการประชุม (ข้อมูลของ การไฟฟ้า) เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2556

                   1. gas_70

                   2. LossEnergy2556

                   3. yadana shutdown20