นิคมฯ บางปะอิน จัดประชุม “มาตรการเตรียมการรับมือภาวะวิกฤตพลังงาน”

 

         เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2556  นิคมฯ บางปะอิน ร่วมกับ ชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จัดประชุมผู้ประกอบการในนิคมฯ บางปะอิน นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค) และ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เรื่อง “มาตรการเตรียมการรับมือภาวะวิกฤตพลังงาน”  โดยพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย  และผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอบางปะอิน  บรรยายสรุปและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกรณีสหภาพพม่าหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก  ณ  ห้องประชุม บริษัท  เทยิน (ประเทศไทย)  จำกัด  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน