นิคมฯ บางปะอิน จัดกิจกรรม "มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของประชาชน"

 

          นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมกับ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฯจัดกิจกรรม“มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของประชาชน” ในวันที่  19 – 21  มีนาคม  2556  ณ  บริเวณโรงอาหารส่วนกลางนิคมฯ บางปะอิน โดยจัดจำหน่ายสินค้าจากโรงงานและบริษัทผู้ผลิตโดยตรง  อาทิเช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ น้ำมันพืช เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า ถุงเท้า ที่นอนผ้าห่มนวม เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารสำเร็จรูป ฯลฯ กว่า 64  ร้านค้า  ผู้ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อันเป็นการช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 1,007,060.- บาท