นิคมฯ บางปะอิน จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชนฯ

 

         นิคมฯ บางปะอิน   ร่วมกับ  บริษัท  บางปะอิน  โคเจเนอเรชั่น  จำกัด  จัดกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเรียนเชิญผู้นำชุมชนและภาคส่วนต่างๆ  ในท้องถิ่นโดยรอบเข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ บางปะอิน  และกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า  พร้อมเยี่ยมชมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะอิน โคเจเนอเรชั่น  เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2556