เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน กำลังมุ่งสู่ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Champion

 

อาทิเช่น ประชุมระดมความคิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยมีผู้แทนจากชุมชนโดยรอบนิคมฯ โรงเรียน และผู้ประกอบการในนิคมฯ  เข้าร่วมประชุม  ในวันที่  9  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานนิคมฯบางปะอิน