โครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาว

 

          โครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาว โดย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน