นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

 

          นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  1  ปทุมธานี,  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  บมจ.ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ,  บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น  โปรดัคส์  และ บจก.เม็กเท็ค  แมนูแฟคเจอริ่ง  คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)  ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยจำลองเหตุการณ์อุบัติภัยจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และรถบรรทุกปูนซีเมนต์ของ  SCG  ชนกับรถบรรทุกสารเคมี  เกิดสารเคมีหกรั่วไหล และเพลิงลุกไหม้  การฝึกซ้อมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ และบูรณาการแนวทางการปฏิบัติงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายการสื่อสาร การประสานงานและการควบคุม  รวมทั้งการบริหารทรัพยากรต่างๆ   มีหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมทั้งสิ้น  20 หน่วยงาน จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 107  คน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมา