นิคมฯ บางปะอิน มอบทุนการศึกษา

 

       สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  จำกัด  บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)  และผู้ประกอบการในนิคมฯ  บางปะอินสนับสนุนกิจกรรมวันไหว้ครู  และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ  ดังนี้  1. โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์  ๑”  2.  โรงเรียนปราสาททอง  3.  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  4.  โรงเรียนบางปะอิน (วัดเซ)    จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 130,000.-  บาท  เมื่อเดือน  มิถุนายน 2556