นิคมฯ บางปะอิน จัดกิจกรรม “ธงขาวดาวเขียว”

 

       คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ และชุมชน  ได้เข้าตรวจเยี่ยมและชมโรงงาน  บริษัท ไทยโพเกรส การ์เมนต์ จำกัด  ประกอบกิจการ ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป  ชุดชั้นในสตรี  ชุดว่ายน้ำ  และถุงเท้า  ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว)  เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2556