นิคมฯ บางปะอิน ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

 

       นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ร่วมกับสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอินโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะอิน (หลังเก่า)โดยมีผู้ประกอบการในนิคมฯ  และชุมชน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ 150 คน  ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 43,650 ซี.ซี.   เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2556