นิคมฯ บางปะอิน ซ้อมแผนฉุกเฉินอุทกภัย

 

       นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  จัดฝึกซ้อมแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกัน การเฝ้าระวัง การเผชิญเหตุ การสั่งการ  การประสานงาน และการติดตั้งอุปกรณ์ Stop – Logs  รวมทั้งการอพยพชุมชนเข้ามาที่ศูนย์พักพิงในนิคมฯ  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556