นิคมฯ บางปะอิน ถวายเทียนพรรษา

 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ร่วมกับหน่วยงานราชการ  ผู้ประกอบการ  และชุมชน  รับมอบเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวาย  ณ    วัดสุทธิรุจิราราม  ตำบลบ้านกรด  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี  นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลาการเปรียญวัดทองบ่อ  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556