นิคมฯบางปะอิน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ

 

        นิคมฯ บางปะอิน  พร้อมด้วยผู้ประกอบการ  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์  รักษ์แม่น้ำ  โดยมีนายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธี ณ เอเซียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง  กรุงเทพฯ  มีผู้บริหารงานระดับสูง พร้อมด้วยพนักงาน  สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2556