รายงานสถานการณ์น้ำ ปี2556

 

รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณใกล้เคียง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ข้อมูลเริ่มต้น 1 กันยายน  สิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2556  ข้อมูลอัพเดทตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น.   * ขออภัยที่อัพเดทข้อมูลช้า เนื่องจากต้องรอข้อมูลจากเว็บไซต์กรมชลประทาน หลายแหล่ง หากข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมชลประทานอัพเดทขึ้นเว็บช้า  ทางนิคมฯบางปะอิน ก็จะอัพเดทข้อมูลช้าไปด้วย *

 

 

ข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ข้อมูลจากกรมชลประทาน

ดาวโหลด

 


ลิ้งค์

 

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด

วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น.

เส้นทางและสภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

แสดงปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำ


*** ทางนิคมฯจะแจ้งระดับน้ำประตูน้ำหน้าอำเภอเก่า คลองจิก คลองเปรม ทั้ง 3 แห่ง   ตามเวลาดังนี้ ***

( เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในเดินทางไปวัดระดับน้ำทั้ง 3 แห่ง และต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อย ในการอัพเดทขึ้นเว็บ )

-  ณ เวลา 08.00 น.    จะอัพเดทขึ้นเว็บในเวลา  :   08.30 น. - 09.00 น.

-  ณ เวลา 12.00 น.    จะอัพเดทขึ้นเว็บในเวลา  :   13.00 น. - 13.30 น.

-  ณ เวลา 16.00 น.    จะอัพเดทขึ้นเว็บในเวลา  :   16.30 น. - 17.00 น.

ข้อมูลส่วนที่เหลือนอกจากนี้  เรานำข้อมูลมาจากเว็บไซต์กรมชลประทาน  จะอัพเดทขึ้นเว็บในเวลาประมาณ  11.00 น. - 12.00 น.