นิคมฯ บางปะอิน รับมอบเกียรติบัตรนิคมฯ สีขาว

 

        นิคมฯ  บางปะอิน  ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อยกระดับสู่นิคมอุตสาหกรรมสีขาว  โดยมีนายอาทิตย์  อิสโม  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครงแรงงาน  เป็นประธานในพิธี  และนายจักรรัฐ  เลิศโอภาส  รองผู้ว่าการ กนอ. ร่วมมอบธงนิคมอุตสาหกรรมสีขาวแก่สถานประกอบการ  ซึ่งมีผู้ประกอบการในนิคมฯ บางปะอิน  เข้าร่วมโครงการจำนวน  79  บริษัท  คิดเป็นร้อยละ  94  ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2556