กิจกรรม “นิคมอุตสาหกรรม นำความรู้ดูแลสุขภาพชุมชนและผู้ประกอบการ”

 

        นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “นิคมอุตสาหกรรม นำความรู้ดูแลสุขภาพชุมชนและผู้ประกอบการ” เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม และร่วมเสวนา โดยมีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้ประกอบการ, พนักงาน และชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าร่วม  ณ  บริษัท  เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด  นิคมฯบางปะอิน วันที่  28  กันยายน  2556