นิคมฯ บางปะอินมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 

       การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย,  นิคมฯ  บางปะอิน,  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด  และชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดยมีคุณเยวนุช  จิตตินันทน์  ผอ.ฝสช.  และนายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผอ.ฝอร. รักษาการ  ผอ.สน.บอ. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน  ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน  ณ  วัดวิเวกวายุพัด  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2556