นิคมฯ บางปะอินมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย บางกระสั้น

 

        การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย,  นิคมฯ  บางปะอิน,  บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด  และชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมบางปะอิน  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลบางกระสั้น  โดยมีนายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน  เป็นผู้มอบถุงยังชีพ  จำนวนกว่า  1,700  ชุด  ณ  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2556