นิคมฯ บางปะอินแสดงความยินดี

 

        นายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน  พร้อมด้วย  ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท  ที่ดินบางปะอิน จำกัด  และชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมบางปะอิน  เข้าพบและแสดงความยินดีกับ นายนัทธี  บ่อสุวรรณ  เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2556