นิคมฯ บางปะอิน สนับสนุนการประหยัดไฟ

 

 

        นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน  จัดประชุมเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม  “โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ  ช่วยไทยลดใช้พลังงาน”  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2556