นิคมฯ บางปะอิน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

 

        นายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์   ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน  เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์  บริษัท  เทยิน  คอร์ปอเรชั่น  (ประเทศไทย)  จำกัด   ซึ่งประกอบกิจการผลิต  เมต้า  อะรามิด  สเตเปิ้ล  ไฟเบอร์  ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายน  2556