นิคมฯ บางปะอินต้อนรับคณะรัฐมนตรี

 

        นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน  ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชม  บริษัท  เอพีซีบี  อิเลคทรอนิคส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  โดยมี พ.อ.อ. ปัญญา  สระทองอุ่น  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2556