นิคมฯ บางปะอิน เทิดพระเกียรติฯ ในหลวง

 

        นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ร่วมกับชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมบางปะอิน  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมีนายนัทธี  บ่อสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกภาคส่วน และพนักงานในสถานประกอบการ  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 600  คน  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2556  ณ  บริเวณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน