นิคมฯ บางปะอิน จัดกิจกรรมวันเด็ก

       

        นิคมฯ บางปะอิน  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ร่วมกับเทศบาลตำบลบางกระสั้น  โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวนกว่า  1,000  คน  ณ  เทศบาลตำบลบางกระสั้น  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2557