กนอ. จัดงานสื่อมวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์

 

        การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  ร่วมกับบริษัทผู้พัฒนานิคมฯ บางปะอิน, นิคมฯ บ้านหว้า (ไฮเทค), นิคมฯ สหรัตนนคร และนิคมฯ หนองแค  จัดงานสื่อมวลชนท้องถิ่นสัมพันธ์    เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางศรีวณิก  หัสดิน, และนายจักรรัฐ  เลิศโอภาส  รองผู้ว่าการ กนอ.  เป็นประธานในพิธี  นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  , ชมรมผู้ประกอบการในนิคมฯ  ทั้ง  3  แห่ง  ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2557  ณ  โรงแรม คลาสสิค  คามิโอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา