นิคมฯ บางปะอิน แสดงความยินดี

 

        นายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมร่วมดำเนินงาน (กนอ.) และนางสาวปิยะวดี  โกศลานันท์  ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (บจก. ที่ดินบางปะอิน)  สวัสดีปีใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับ  นายณัฐวุฒิ  รัตนะพร  นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ  สำนักงานศุลกากรนิคมฯ บางปะอิน  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรที่  4  ณ  สำนักงานศุลกากรนิคมฯ บ้านหว้า  เมื่อวันที่  15  มกราคม  2557