นิคมฯ บางปะอิน ต้อนรับนายด่านศุลกากร


        นายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมร่วมดำเนินงาน (กนอ.) และนางสาวปิยะวดี  โกศลานันท์  ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (บจก. ที่ดินบางปะอิน)  สวัสดีปีใหม่ และกล่าวต้อนรับ  นายนล  เชื่อมสุข  ที่มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรที่  5  ณ  สำนักงานศุลกากรนิคมฯ บางปะอิน  เมื่อวันที่  15  มกราคม  2557