นิคมฯ บางปะอิน จัดสัมมนาฯ

 

        นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง  และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  จัดสัมมนาโครงการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ  และโครงการรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารรูปแบบสมัครใจ  (Voluntary  Agreement: VA)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2557