เยี่ยมชมนิคมฯ บางปะอิน

 

       นายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน  รักษาการ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของนิคมฯ  ให้แก่คณะของคณะกรรมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติภายใต้กรอบความร่วมมือกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างจากองค์กร และหน่วยงาน  USA     ที่เข้าเยี่ยมชมนิคมฯ บางปะอิน  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2557