นิคมฯ บางปะอิน นำเยี่ยมชม

 

        นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดยนายอนันต์ ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินต้อนรับและบรรยายสรุปให้แก่นักศึกษา  จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำนวน 47 คน  และพาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า   บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น  จำกัด  ณ  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2557