นิคมฯ บางปะอิน ร่วมบริจาคเงินทูลเกล้าฯ

 

       นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยนางแช่มช้อย  ตรีวิศวเวศย์  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมบริจาคเงินทูลเกล้าถวาย  โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกองทุนค่าน้ำ ค่าไฟ   ในพระนามาภิไธยพระราชทานแก่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ60พรรษา ในปี พ.ศ.2558  จำนวน 30,000.-  บาท  ณ  วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2557