นิคมฯบางปะอิน ต้อนรับคณะนักศึกษา ม.มหาสารคาม

 

        นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  โดยนายอนันต์  ศรีบูรพาภิรมย์  ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา   คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 73 คน และนำเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2557