นิคมฯ บางปะอิน ร่วมแสดงความยินดี

 

       นายจักรรัฐ  เลิศโอภาส  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ  กนอ.   ร่วมแสดงความยินดีกับ  บริษัท  บางปะอิน  โคเจนเนอเรชั่น  จำกัด  ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า  ในโอกาสเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ  ณ  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2557