นิคมฯ บางปะอิน จัดกิจกรรม “ธงขาวดาวเขียว”

 

        คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการท้องถิ่น  ผู้ประกอบการ และชุมชน  ได้เข้าตรวจเยี่ยมและชม  บริษัท วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด  ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสำเร็จรูป  ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำกับดูแลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว)  เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2557