นิคมฯ บางปะอิน จัดกิจกรรมโรงงานสีขาว

 

      นายณรงค์ เล็กประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงงานสีขาว  สาธิการกระบวนการตรวจรักษา  ป้องกันโรค และห่างไกลยาเสพติดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานในสถานประกอบการ  โดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจสุขภาพชุมชน  ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมฯ บางปะอิน  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557