มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

       มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ความปลอดภัย  โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบีบช่องทางการจราจร  เพื่อตรวจสอบ การเข้า-ออก พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ในช่วงเวลารถน้อย(ขออภัยในความไม่สะดวก)