นิคมฯ บางปะอิน จัดประชุม Eco Industrial Estate & Networks

 

      นิคมฯ  บางปะอิน  จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  (ครั้งที่ 2/2557)  โดยมีนายณรงค์  เล็กประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2557