พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

 

       ผอ.สน.บอ. ร่วมกับ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ร่วมงานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนปราสาททองวิทยา  ในวันพฤหัสบดีที่  12  มิถุนายน  2557 เวลา  09.00 น. ณ โรงเรียนปราสาททองวิทยา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน