พิธีทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 43

 

 

         วันพฤหัสบดีที่  26 มิถุนายน 2557  พิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง  ครั้งที่  43  ณ  ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยมี พลโทฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุตะธรรม เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดฯ   โดยมี นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ.,      นายวรวุฒิ  อนุรักษ์วงศ์ศรี  กรรมการผู้จัดการบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ,นายณรงค์  เล็กประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และทูตานุทูต ผู้บริหารระดับสูง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน  ซึ่งการเผาทำลายครั้งนี้มียาเสพติด 5 ชนิด น้ำหนัก  3,094กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่ากว่า  8,867  ล้านบาท