บริจาคโลหิต

 

 

        สน.บอ. ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะอิน และเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับบริจาคโลหิตผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ในวันที่  1  กรกฎาคม  2557 เวลา  09.00 -12.0009.00 -12.00 น. โดยยอดผู้บริจาค  93  คน   คิดเป็น  41850 ซีซี