พิธีเผาผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลาง ที่มิใช่ยาเสพติด

 

 

        วันอังคารที่  1  กรกฎาคม  2557  สำนักงานอาหารและยา  จัดพิธีเผาผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลาง ที่มิใช่ยาเสพติด ปี  2553 – 2556  มีจำนวนทั้งสิ้น  191 คดี รวมมูลค่าของกลางกว่า  250 ล้านบาท   โดย  พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์   รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  มาเป็นประธานในพิธี