ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากประเทศอิรัก

นายณรงค์  เล็กประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากประเทศอิรัก ศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จำนวน  12  ท่าน ในวันจันทร์ที่  18  สิงหาคม  2557   ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน