การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปี 2557

สน.บอ. จัดประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินฯ  โดยมีหน่วยงาน  เทศบาลตำบลคลองจิก และ บจก.ที่ดินบางปะอิน ,บจก.บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น , บมจ.ทีทีดับบลิว ในวันอังคารที่  26 สิงหาคม  2557  เวลา  10.00  น. ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   วันพฤหัสบดี ที่  28 สิงหาคม  2557  ซักซ้อมบนโต๊ะ   และ วันศุกร์ที่  29  สิงหาคม  2557  ฝึกซ้อมเหมือนจริง