การซ้อมแผนฉุกเฉินอุทกภัยนิคมฯบางปะอิน ประจำปี 2557

/ckfinder/userfiles/files/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A257.pdfการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย ประจำปี 2557

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 13:00 - 16:00 น.

ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้านิคมฯ