งานเทิดพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ร่วมกับ ชมรมบริหารงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายวีระชัย  นาคมาศ  นายอำเภอบางปะอิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ในวันพุธที่  3 ธันวาคม  2557  ณ บริเวณพิธีฯ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน