บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ช่วยเหลือ "โครงการภัยแล้ง"

 

          แนวทางการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมสังคมขององค์กร (CSR) กับการร่วมแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


          บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด   สนับสนุน "โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง จ.พระนครศรีอยุธยา"   จำนวน 100,000 บาท

 

ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ