ประชุมรับมือภัยแล้ง 22 มีนาคม 2559

PowerPoint เพื่อสรุป ประชุมชี้แจง การบริหารจัดการ ความคืบหน้ามาตรการภัยแล้ง 2559 (ครั้งที่2)

จากท่านโบว์แดง  ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

ณ ห้องประชุมชั้นล่าง นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

ดาวโหลดลายละเอียดเพิ่มเติม PDF